Studiero i en skola för alla

För en tid sedan fick vi vårt inspektionsbeslut. Skolinspektionen har granskat vår skola. Pratat med elever, lärare, elevhälsans olika professioner och rektor om hur det ser ut hos oss. De har besökt lektioner och läst en del av vår dokumentation. Precis som på många andra skolor.

Det är spännande att vara föremål för inspektion. Vi tänker lite extra på hur det vi gör uppfattas och vi vill så gärna att att de som granskar oss ska förstå hur vi tänkt och planerat vår verksamhet. Vi vill att de ska se allt det goda vi gör, allt vi lyckas åstadkomma och det som blir sådär extra bra. Vi anstränger oss verkligen för att det ska synas.

Medan de är på skolan avslöjar de ingenting och vi blir nervösa. Tänk om det vi gör inte duger? Tänk om de kommer att kritisera det vi själva är nöjda med? Tänk om beslutet kommer att kännas orättvis?

Plötsligt börjar vi se vår vardag utifrån. Hur den skulle kunna uppfattas av någon annan. Jag börjar fundera över om jag verkligen är beredd att ta ansvar för allt som pågår på vår skolan. Ett ansvar som ju är självklart i min roll som rektor.  Har jag verkligen koll? Lärarna börjar fundera över hur deras undervisning uppfattas. Den som de planerar och genomför varje dag. Är den verkligen tillräckligt tydlig? Elevhälsans olika professioner börjar fundera över samsynen i sitt arbete. Drar vi åt samma håll? Alltid?

Och eleverna? Vad de funderar på ? Har vi verkligen tagit reda på det?

Nu efteråt är vi stolta över Skolinspektionens beslut. Jämfört med för fyra år sedan har vi utvecklat och förbättrat vår skolan enormt tillsammans. Vi får godkänt på alla områden utom ett och vi tillåter oss att känna oss glada över det. En stund.

Sedan är det dags att fortsätta arbetet. Trygghet och studiero – det område där vi brister och kanske också lärandets mest grundläggande förutsättningar kommer att vara vårt fokus under den närmaste tiden. Vi kommer att arbeta stenhårt tillsammans för att forma en inkluderande lärmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vi har redan börjat.

Och eleverna? Den här gången har vi med oss dem från början. Tillsammans med dem diskuterar vi vuxna två frågor som utgångspunkt för vårt arbete.

Vad betyder studiero för dig?

Vad tänker du om vad som bidrar till studiero i undervisningssituationen?

Mina tankar om studiero är i grunden ganska självklara och kan sammanfattas i tre ord.

Delaktighet.      Meningsfullhet.      Hanterbarhet.

Att uppleva känslan av sammanhang. Kraften i det ska vi använda.

Att ta första steget

”You don´t have to see the whole staircase, just take the first step”

Tänk vad viktigt!

Utan att ta första steget kommer vi naturligtvis ingenstans. Det är däremot inte säkert att vi vet var vi hamnar eller att vi hamnar där vi tänkt oss. Bara en sak är egentligen säker – om vi inte tar det första steget kommer vi att vara kvar där vi startade.

Det krävs ofta lite mod för att ta det där steget. Ibland är det lättare. Ibland är det svårt. Men ofta måste det göras.

Det här är mitt första steg i den här världen. En blogg. Hur gör man? Vad skriver man? Vem läser? Frågorna är många och det första steget har tagit lång tid men nu är jag här. En blogg.

I mitt huvud ser jag bilden av mitt eget barn, för många år sedan nu, när han står mellan sin pappas armar en bit ifrån mig. Det första steget är på väg att tas. Blickarna fokuserad i varandra och koncentrerade leende på våra läppar. Så kastar han sig iväg, målet finns där på rimligt avstånd. Ett svajande steg och så snabbt ett till innan det blir uppenbart att barnet inte kommer att nå fram till mig. Snabbt lutar jag mig fram och lyfter upp det fallande barnet. Ja, hurra!! Vilken lycka! Han har tagit sitt första steg! Nyheten måste spridas. Alla måste få veta. Vi är stolta. Inte en enda gång funderar vi över att han inte nådde ändå fram vid detta första försök. Han tog sitt första steg och vi är så självklart övertygade om att det kommer att gå bättre och bättre varje gång han försöker att det inte ens behöver uttalas.

Mina inlägg kommer att handla om skolans värld, mitt arbete som rektor och de tankar och känslor det väcker.

Det kommer att märkas att jag brinner för hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld där en skola för alla elever är en viktig del. Tillit, respekt men också nyfikenhet behöver prägla de relationer som ska ligga till grund för det viktiga lärandet. Jag drömmer om en skola där alla ska få uppleva att de är välkomna, viktiga och värdefulla.

Jag är övertygad om att vi kan ta oss dit. Ett steg i taget.

Följ med!